Informacje w języku polskimBund der Lebaer e.V. to stowarzyszenie osób urodzonych i mieszkających w byłym nadbałtyckim kurorcie Łeba i powiecie Lauenburg na Pomorzu, a także ich małżonków i zstępnych. Jednak członkostwo w Bund der Lebaer jest otwarte również dla tych, którzy wspierają działalność stowarzyszenia.
Istniejące od 1990 roku stowarzyszenie postawiło sobie za cel promowanie i utrzymywanie związków z dawnym miastem Łeba i powiatem Lauenburg na Pomorzu w interesie porozumienia międzynarodowego. Przedmiotem działalności jest utrzymanie lokalnych dóbr kultury oraz organizacja wspólnych imprez, np. cyklicznych wyjazdów do Łeby.
Stowarzyszenie zrzeszające ponad 300 członków ma swoją siedzibę w 21522 Hohnstorf/Elbe, a biuro w 53359 Rheinbach.
Cztery razy w roku wydawane jest pismo obywatelskie, w którym zamieszczane są informacje historyczne i bieżące o Łebie oraz wszelkie istotne informacje klubowe i członkowskie.
Pod hasłem „Łeba – to nas łączy” od lat trwają partnerskie i przyjacielskie kontakty z obecnymi mieszkańcami Łeby, w które intensywnie angażują się instytucje polityczne i kościelne.

Zarząd Bund der Lebaer eV jest wybierany co dwa lata i obecnie składa się w następujący sposób
K. Przewodnicząca: Claudia Fredrich
Wiceprzewodnicząca: Elke Gongoll
Skarbnik: Claudia Fredrich
k. Sekretarz: Elke Theurer
Administracja członka asesora: Helga Willmes
Asesorzy: Brigitte Herz-Timm, Renate Kraft-Lehnert

Adres: Bund der Lebaer e.V., Eichen 7, D - 53359 Rheinbach, Claudia.Fredrich@BdL-Leba.de